Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh Số hiệu: 109/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 • Mục 1. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 • Điều 4. Các trường hợp cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối với người nước ngoài, ...
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 9. Nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 10. Thủ tục cấp, cấp lại và quản lý chứng chỉ hành nghề
 • Điều 11. Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Mục 2. ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 12. Nguyên tắc đăng ký hành nghề
 • Điều 13. Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 14. Trình tự đăng ký hành nghề
 • Điều 15. Quản lý thông tin đăng ký hành nghề
 • Mục 3. THỰC HÀNH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 • Điều 16. Tổ chức việc thực hành
 • Mục 4. TIÊU CHÍ ĐỂ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ ...
 • Điều 17. Tiêu chí để công nhận người hành nghề biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ...
 • Điều 18. Tiêu chí để công nhận người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở giáo dục được kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc ...
 • Điều 20. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng ...
 • Điều 21. Hồ sơ, thủ tục đề nghị kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ...
 • Chương III ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM ...
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 22. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 23. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện
 • Điều 24. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân
 • Điều 25. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
 • Điều 26. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
 • Điều 27. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền
 • Điều 28. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm
 • Điều 29. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang
 • Điều 30. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh
 • Điều 31. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
 • Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
 • Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo ...
 • Điều 34. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
 • Điều 35. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
 • Điều 36. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
 • Điều 37. Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
 • Điều 38. Điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
 • Điều 39. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá
 • Điều 40. Phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 41. Quy định về nội dung biển hiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mục 2. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH ...
 • Điều 42. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 43. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm ...
 • Điều 44. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên ...
 • Điều 45. Tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa ...
 • Chương IV CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN
 • Điều 46. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, cấp, cấp lại, điều ...
 • Điều 47. Trình tự đăng ký trực tuyến
 • Điều 48. Lưu trữ hồ sơ đăng ký trực tuyến
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 51. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I
 • Mẫu 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 02 GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH
 • Mẫu 03 SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
 • Mẫu 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa ...
 • Mẫu 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa ...
 • Mẫu 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa ...
 • Mẫu 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 09 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • PHỤ LỤC II MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC III
 • Mẫu 01 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu 02 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu 03 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành ...
 • Mẫu 04 BẢNG MÃ KÝ HIỆU (TÊN VIẾT TẮT) CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM ...
 • PHỤ LỤC IV MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC V
 • Mẫu 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 02 HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu 03 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa ...
 • PHỤ LỤC VI
 • Mẫu 01 PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công ...
 • Mẫu 02 GIẤY CHỨNG NHẬN Cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh
 • PHỤ LỤC VII
 • Mẫu 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ ...
 • Mẫu 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ ...
 • Mẫu 03 GIẤY CHỨNG NHẬN
 • PHỤ LỤC VIII MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ
 • PHỤ LỤC IX MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ XOA BÓP
 • PHỤ LỤC X
 • Mẫu 01 VĂN BẢN CÔNG BỐ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
 • Mẫu 02 DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE
 • Mẫu 03 PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
 • PHỤ LỤC XI
 • Mẫu 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 02 BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu 03 ĐIỀU LỆ Tổ chức và hoạt động của bệnh viện tư nhân
 • Mẫu 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
 • Mẫu 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu ...
 • Mẫu 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi
 • Mẫu 09 PHIẾU TIẾP NHẬN Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám ...
 • Mẫu 10 GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH HÀNH NGHỀ
 • PHỤ LỤC XII MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC XIII MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC XIV MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐỐI VỚI THỢ TRỒNG RĂNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 109/2016/NĐ-CP để xử lý: