Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Số hiệu: 99/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/08/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 5. Quy định về mức phạt tiền
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động thăm dò dầu khí
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động kết thúc dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh dầu khí
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về an toàn đối với công trình dầu khí trên đất liền
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo và cung cấp thông tin
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm trong hoạt động dầu khí
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu
 • Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng ...
 • Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
 • Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân phân phối xăng dầu
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập ...
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xăng dầu
 • Điều 20. Hành vi vi phạm khác về điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu và mua, bán xăng dầu theo hệ ...
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về giao, nhận đại lý kinh doanh xăng dầu
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng ...
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về chuyển tải, sang mạn xăng dầu
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ xăng dầu
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, ...
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu
 • Điều 29. Hành vi vi phạm về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng ...
 • Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu
 • Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới
 • Điều 32. Hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ
 • Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới và trên các vùng ...
 • Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu
 • Điều 35. Hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ
 • Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí
 • Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí
 • Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí
 • Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai
 • Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn ...
 • Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường
 • Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG
 • Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất chai LPG mini
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ
 • Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, thương ...
 • Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí của thương nhân kinh doanh mua bán khí
 • Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai
 • Điều 47. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào chai
 • Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về nạp khí vào phương tiện vận tải
 • Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào xe bồn
 • Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về cấp khí
 • Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về nén CNG
 • Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho ...
 • Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa chai LPG và sản xuất chai LPG mini
 • Điều 54. Hành vi vi phạm quy định khác về kinh doanh khí
 • Chương V THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 55. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 56. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 57. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân
 • Điều 58. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 59. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam
 • Điều 60. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
 • Điều 61. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường
 • Điều 62. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra
 • Điều 63. Phân định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 64. Hiệu lực thi hành
 • Điều 65. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 99/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật