Thông tư 12/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 12/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 05/07/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2012/TT-BCT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục danh Mục, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU MẪU BÁO CÁO XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN
 • Biểu mẫu 01. BÁO CÁO THỰC HIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN QUÝ ….NĂM …..
 • Biểu mẫu 02. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN 6 THÁNG NĂM…

Điều kiện và thủ tục xuất khẩu khoáng sản sửa đổi:

Về điều kiện, khoáng sản được phép xuất khẩu phải đáp ứng đồng thời các điều kiện:

 1. Có tên trong danh mục và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này.
 2. Có nguồn gốc hợp pháp thuộc các trường hợp sau đây:
  • Khoáng sản được khai thác, chế biến từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  • Khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu.
  • Khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.
   Đối với khoáng sản tịch thu, phát mại phải có các chứng từ sau: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ, Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá.
  • Sản phẩm khoáng sản đã qua chế biến từ các nguồn khoáng sản hợp pháp nêu tại điểm a, b, c khoản này phải phù hợp với công nghệ chế biến của cơ sở chế biến.
 3. Đối với khoáng sản xuất khẩu trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng ngoài việc đảm bảo các điều kiện nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này phải có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản:

 1. Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phối hợp cùng cơ quan Hải quan lấy mẫu phân tích cho từng lô hàng xuất khẩu  để làm căn cứ xác định chất lượng. Việc phân tích mẫu thực hiện tại phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS.
 2. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản phải bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ được yêu cầu theo Thông tư này, bao gồm:
  • Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm;
  • Hồ sơ chứng mình nguồn gốc hợp pháp nộp cho cơ quan Hải quan;
  • Văn bản chấp thuận xuất khẩu (xuất trình bản chính và nộp bản sao).
  • Báo cáo xuất khẩu khoáng sản (bản sao) của doanh nghiệp kỳ trước đã gửi cho các cơ quan nhà nước theo quy định, trừ các doanh nghiệp mới thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo.
  • Các chứng từ khác về xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư 12/2016/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2016.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2016/TT-BCT để xử lý: