Thông tư 01/2017/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2017/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2017/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 23/01/2017 Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
 • Chương II QUẢN LÝ, XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 4. Kho vật chứng
 • Điều 5. Nội quy kho vật chứng
 • Điều 6. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của Chấp hành viên
 • Điều 8. Trách nhiệm của kế toán nghiệp vụ thi hành án trong tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài ...
 • Điều 9. Thủ kho vật chứng
 • Điều 10. Bảo vệ kho vật chứng
 • Điều 11. Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù
 • Điều 12. Bảo quản, kiểm kê vật chứng, tài sản tạm giữ; trích xuất vật chứng
 • Điều 13. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù
 • Điều 14. Xử lý trường hợp vật chứng, tài sản tạm giữ bị mất, hư hỏng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2017/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2017/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2017/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2017/TT-BTP

Đang cập nhật