Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 26/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Danh Mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch; Danh ...
 • Chương II HỒ SƠ, NỘI DUNG KIỂM DỊCH
 • Điều 4. Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch
 • Điều 5. Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; động ...
 • Điều 6. Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được ...
 • Điều 7. Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn ...
 • Điều 8. Kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa ...
 • Điều 9. Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn ...
 • Điều 10. Kiểm soát động vật thủy sản sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận
 • Điều 11. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm
 • Điều 12. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
 • Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước
 • Điều 14. Kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm ...
 • Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh ...
 • Điều 16. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm xuất tái nhập
 • Điều 17. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan
 • Điều 18. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm; động vật thủy sản ...
 • Điều 19. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu ...
 • Điều 20. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu ...
 • Điều 21. vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
 • Điều 23. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản không dùng làm thực phẩm bao gồm:

 • Đơn theo mẫu 03 TS Phụ lục V
 • Yêu cầu vệ sinh thú ý của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có);
 • Bản sao giấy phép xuất khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác nhận của doanh nghiệp.

Quy trình kiểm dịch:

 • Đăng ký kiểm dịch:
  • Trước khi xuất khẩu có yêu cầu kiểm dịch, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Cơ quan Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trực thuộc Cục thú y hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được Cục thú y ủy quyền. 
  • Hình thức gửi: Gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu sẽ thực hiện kiểm dịch các nội dung sau:
  • Kiểm tra số lượng, chủng loại, bao gói động vật, sản phẩm động vật thủy sản;
  • Kiểm tra lâm sàng đối với động vật thủy sản; kiểm tra cảm quan, điều kiện bảo quản, thực trạng hàng hóa đối với sản phẩm động vật thủy sản;
  • Lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc chủ cửa hàng (nếu có), trừ các chỉ tiêu bệnh đã được công nhận an toàn dịch đối với cơ sở nuôi nơi xuất xứ của động vật thủy sản;
  • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.
 • Tại cửa khẩu xuất, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu sẽ tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận, kiểm tra triệu chứng lâm sàng đối với động vật, thực trạng hàng hóa, điều kiện bao gói, bảo quản đối với sản phẩm động vật thủy sản.

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực áp dụng từ 15/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT để xử lý: