Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 10/2016/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc Ngày ban hành: 13/06/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung Báo cáo PTAT-XD
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định Báo cáo PTAT-XD
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY ...
 • 1. Giới thiệu chung
 • 2. Mô tả chung nhà máy điện hạt nhân
 • 3. Quản lý an toàn
 • 4. Đánh giá địa Điểm
 • 5. Các khía cạnh thiết kế chung
 • 6. Mô tả các hệ thống chính của nhà máy điện hạt nhân
 • 7. Phân tích an toàn
 • 8. Chương trình hiệu chỉnh và vận hành thử
 • 9. Các khía cạnh vận hành
 • 10. Điều kiện và giới hạn vận hành
 • 11. Bảo vệ bức xạ
 • 12. Ứng phó sự cố
 • 13. Các khía cạnh môi trường
 • 14. Quản lý chất thải phóng xạ
 • 15. Tháo dỡ và các vấn đề kết thúc vận hành

Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân (PTAT-XD) được quy định như sau:

Nội dung Báo cáo PTAT-XD:

Gồm 15 nội dung như: (1) Giới thiệu chung; (2) Mô tả chung nhà máy điện hạt nhân; (3) Quản lý an toàn; (4) Đánh giá địa điểm; (5) Các khía cạnh thiết kế chung; (6) Mô tả các hệ thống chính của nhà máy điện hạt nhân; phân tích an toàn; (7) Chương trình hiệu chỉnh và vận hành thử; (8) Các khía cạnh vận hành; (9) Các điều kiện và giới hạn vận hành; (10) Bảo vệ bức xạ; (11) Ứng phó sự cố; (12) Các khía cạnh môi trường; (13) Quản lý chất thải phóng xạ; (14) Tháo dỡ và (15) Các vấn đề kết thúc vận hành.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định Báo cáo PTAT-XD

 • Tổ chức xin cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ (bản in) bằng tiếng Việt và 01 bộ hồ sơ (bản in) bằng tiếng Anh của Báo cáo PTAT-XD và văn bản đề nghị thẩm định tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, tổ chức xin cấp phép phải nộp bản điện tử (tiếng Việt và tiếng Anh) của Báo cáo PTAT-XD.
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có văn bản yêu cầu Tổ chức xin cấp phép bổ sung thông tin và các tài liệu cần thiết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thẩm định Báo cáo PTAT-XD trong thời hạn 15 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong quá trình thẩm định Báo cáo PTAT-XD, Tổ chức xin cấp phép có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN có hiệu lực áp dụng từ ngày 28/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2016/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2016/TT-BKHCN

Đang cập nhật