Nghị định 117/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 117/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Số hiệu: 117/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/07/2016 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7 và Điều 11 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm ...
 • 1. Sửa đổi như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị ...
 • 1. Bổ sung vào ghi chú của đối tượng áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức ...
 • 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan ...
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thực hiện nâng lương đối với sĩ quan quân đội, công an

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (LLVT).

Theo đó, xét nâng lương đối với sĩ quan Quân đội và sĩ quan Công an đã giữ cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ đảm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe.

 • Thời hạn xét nâng lương cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm đối với cấp Tướng, cấp Tá và Đại úy là 04 năm; đối với Thượng úy là 03 năm;
 • Thẩm quyền xét nâng lương:
 • Đối với sĩ quan Quân đội nhân dân thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Luật số 72/2014/QH13;
 • Đối với sĩ quan Công An nhân dân: Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đối với cấp bậc Đại tướng và Thượng tướng; Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định với cấp bậc hàm Trung tướng trở xuống.

Nghị định 117/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2016

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 117/2016/NĐ-CP để xử lý: