Thông tư 10/2016/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2016/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 10/2016/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 22/07/2016 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 • Chươ CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 3. Công nhận báo cáo viên pháp luật
 • Điều 4. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 • Chương III CÔNG NHẬN, CHO THÔI LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 5. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 6. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
 • Chương IV MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 7. Biện pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền ...
 • Điều 8. Biện pháp quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 9. Biện pháp bảo đảm về tài chính cho hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Thông tư 10/2016/TT-BT quy định về việc công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận và cho thôi tuyên truyền viên pháp luật

Căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhu cầu và điều kiện thực tế mà cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận một số đối tượng đủ điều kiện và tiêu chuẩn trở thành báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp thì có thể miễn nhiệm hoặc cho thôi báo cáo viên pháp luật hoặc tuyên truyền viên pháp luật tương ứng như:

 • Không còn đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín,... hoặc từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng;
 • Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên hoặc tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
 • Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
 • Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thông tư 10/2016/TT-BTP có hiệu lực áp dụng từ 10/9/2016, thay thế Thông tư 21/2013/TT-BTP.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2016/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2016/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2016/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2016/TT-BTP

Đang cập nhật