Thông tư 25/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 25/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 29/07/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỐNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống ...
 • Điều 2. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 3. Điều Khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 - Mẫu công văn đề nghị vay tái cấp vốn
 • PHỤ LỤC SỐ 02 - Mẫu công văn và báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở
 • MẪU BÁO CÁO 01 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ NGUỒN TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THEO ...
 • MẪU BÁO CÁO 02 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở TỪ NGUỒN TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THEO ...

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến cuối năm 2016

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Theo đó, cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết ngày 31/12/2016 và áp dụng đối với các khoản vay: 

 • Ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016;
 • Đã được các ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đồng thời, Thông tư quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày 01/8/2016;

Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11;

Thông tư 25/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2016/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 25/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2016/TT-NHNN

Đang cập nhật