Thông tư Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư Khongso

Tiêu đề: Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: *** Ngày ban hành: 04/08/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư Khongso để xử lý:

Tin tức về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư Khongso

Đang cập nhật