Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 82/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/07/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 4. Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Chương II MỨC THU, PHƯƠNG PHÁP TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Điều 5. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M)
 • Điều 6. Công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 7. Sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác
 • Điều 8. Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (G)
 • Điều 9. Hệ số điều chỉnh (K)
 • Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 12. Điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 13. Thời hạn ra thông báo và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 14. Phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 15. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • PHỤ LỤC II BẢNG CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH
 • PHỤ LỤC III MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • PHỤ LỤC IV MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • PHỤ LỤC V MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 82/2017/NĐ-CP để xử lý:
 • Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh trong trường hợp nào?

  Xin chào anh chị, tôi đang công tác tại công ty sản xuất nước tinh khiết, sắp tới doanh nghiệp tôi có dự định mở rộng quy mô sản xuất. Tôi đang tìm hiểu các quy định về tính tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Anh chị cho tôi hỏi Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh trong trường hợp nào?

 • Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu trong trường hợp nào?

  Tôi đang tìm hiểu các quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được truy thu trong trường hợp nào? Xin giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

 • Hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017

  Hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Minh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tôi có một số vấn đề cần được hỗ trợ. Cụ thể: Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

 • Thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Thùy, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc về cơ quan nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

 • Xem tất cả >>>