Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Số hiệu: 28/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung Ngày ban hành: 01/08/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp)
  • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật