Quyết định 1533/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1533/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 02/08/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 ...
 • I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU
 • II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
 • III. HOẠT ĐỘNG
 • IV. GIẢI PHÁP
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1533/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật