Thông tư 168/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 168/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 168/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 26/10/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
  • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
  • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 168/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 168/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 168/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 168/2016/TT-BTC

Đang cập nhật