Nghị định 108/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 108/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Số hiệu: 108/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Điều 4. Danh Mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép
 • Chương II CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Điều 5. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Điều 6. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Điều 7. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Điều 9. Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin ...
 • Điều 10. Nộp, giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình thẩm định
 • Điều 11. Chế độ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN ...
 • Mẫu số 03 PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
 • Mẫu số 04 PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (ATTTM):

 • Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 42 Luật An toàn thông tin mạng như: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp, có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp; hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất; đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật; phương án kinh doanh,...
 • Đáp ứng các điều kiện về nhập khẩu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTTM.

Nghị định 108/2016/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ 01/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 108/2016/NĐ-CP để xử lý: