Thông tư 207/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 207/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 207/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 09/11/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
 • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
 • Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
 • Điều 6. Quản lý phí, lệ phí
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP
 • 2 Công nhận lâm phần tuyển chọn 750.000
 • 3 Công nhận vườn giống 2.750.000
 • 4 Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống 750.000
 • V Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 207/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 207/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 207/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 207/2016/TT-BTC

Đang cập nhật