Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 02/2016/TTLT-BNG-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc, Vũ Hồng Nam Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch
 • Điều 5. Sử dụng biểu mẫu, Sổ hộ tịch
 • Chương II THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 • Điều 6. Đăng ký khai sinh
 • Điều 7. Đăng ký kết hôn
 • Điều 8. Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ
 • Điều 9. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
 • Điều 10. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
 • Điều 11. Đăng ký khai tử
 • Điều 12. Ghi vào Sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của ...
 • Điều 13. Đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
 • Điều 14. Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh
 • Điều 15. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn
 • Điều 16. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ...
 • Điều 17. Ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai ...
 • Điều 18. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Điều 19. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Chương III QUẢN LÝ SỔ HỘ TỊCH, GIẤY TỜ HỘ TỊCH, BÁO CÁO, THỐNG KÊ HỘ TỊCH
 • Điều 20. Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch
 • Điều 21. Lưu trữ hồ sơ đăng ký hộ tịch
 • Điều 22. Báo cáo, thống kê số liệu đăng ký hộ tịch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn chi tiết về đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm:

 • Đăng ký khai sinh;
 • Đăng ký kết hôn;
 • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ;
 • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con;
 • Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;
 • Đăng ký khai tử;
 • Ghi vào Sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP có hiệu lực từ 15/8/2016

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP

Đang cập nhật