Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 30/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 25/08/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 9 THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BNNPTNT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN NHIỆM ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các ...
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật