Quyết định 3584/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3584/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 3584/QĐ-BCT năm 2016 áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 3584/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 01/09/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 3584/QĐ-BCT năm 2016 áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI
 • Điều 1 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập ...
 • Điều 2 Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời được thực hiện theo pháp luật về ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 4 Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm ...
 • THÔNG BÁO V/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI
 • 1. Thông tin cơ bản
 • 2. Bên Yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá
 • 3. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giá
 • 4. Thuế chống bán phá giá tạm thời
 • 5. Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
 • 6. Cơ sở áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
 • 7. Thủ tục tiếp theo
 • 8. Thông tin liên hệ
 • PHỤ LỤC 1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3584/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3584/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3584/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3584/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3584/QĐ-BCT

Đang cập nhật