Quyết định 1722/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1722/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1722/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/09/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • Điều 1 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm các ...
 • 1. Tên Chương trình và cơ quan quản lý Chương trình:
 • 2. Mục tiêu của Chương trình:
 • 3. Đối tượng và phạm vi thực hiện của Chương trình
 • 4. Thời gian thực hiện Chương trình: từ năm 2016 đến năm 2020.
 • 5. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình:
 • 6. Các dự án thành phần của Chương trình:
 • 7. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình:
 • 8. Tổ chức thực hiện:
 • Điều 2 Cơ chế quản lý điều hành Chương trình
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1722/QĐ-TTg để xử lý: