Thông tư 01/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 05/01/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vốn hoạt động của VAMC
 • Điều 3. Sử dụng vốn, tài sản
 • Điều 4. Trích lập và sử dụng dự phòng
 • Điều 5. Quản lý doanh thu và chi phí của VAMC
 • Điều 6. Doanh thu
 • Điều 7. Chi phí
 • Điều 8. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
 • Điều 9. Quản lý và sử dụng các quỹ
 • Điều 10. Kế hoạch tài chính, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại; chế độ kế toán ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2017/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2017/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2017/TT-BTC

Đang cập nhật