Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý Số hiệu: 65/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh Ngày ban hành: 18/07/2016 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

  • NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ĐỐI VỚI CÁC ...
  • Điều 1 Phê chuẩn chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các ...
  • Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
  • PHỤ LỤC VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN ĐỐI VỚI CÁC CƠ ...
  • I. Phạm vi điều chỉnh
  • II. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao
  • III. Khung nhuận bút, thù lao
  • IV. Kinh phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật