Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 169/2014/NQ-HĐND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 20/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Phạm Văn Rạnh Ngày ban hành: 21/07/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 169/2014/NQ-HĐND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  • NGHỊ QUYẾT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 169/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ...
  • Điều 1 Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Danh mục mức thu phí, lệ ...
  • 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2, khoản 3; sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 6.1 và điểm 6.2, khoản 6 của phần ...
  • 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; sửa đổi, bổ sung điểm 3.2, khoản 3 phần B của Danh mục Lệ phí, như sau:
  • Điều 2 Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.
  • Điều 3 Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật