Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số hiệu: 135/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/09/2016 Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên

Mục lục Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính ...
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện

Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được điều chỉnh tại Nghị định 135/2016/NĐ-CP (Nghị định 135)

Tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135 có một số điểm lưu ý như sau:

 • Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng (QSDĐ) theo giá trị và khu vực của thửa đất hoặc khu đất đấu giá được quy định chi tiết, cụ thể.
 • Chỉ rõ 2 trường hợp là đối tượng được gia hạn thời hạn sử dụng và không thuộc đối tượng được gia hạn sử dụng đất;
 • Bổ sung trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá QSDĐ;

Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135 có một số điểm lưu ý như sau:

 • Đơn giá thuê đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm và trả tiền thuê đất một lần được điều chỉnh;
 • Xác định rõ 2 trường hợp: Đối tượng được gia hạn thời hạn sử dụng và không thuộc đối tượng được gia hạn sử dụng đất;
 • Cách thức xử lý tiền nhận chuyển nhượng, tiền thuê đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Bổ sung thêm 4 trường hợp xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 • Bổ sung 2 trường hợp áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước;
 • Loại trừ các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 • Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Quy định rõ các trường hợp nộp và miễn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

Nghị định 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 135/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật