Thông tư 06-LĐ/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06-LĐ/TT

Tiêu đề: Thông tư 06-LĐ/TT năm 1962 hướng dẫn thi hành cải tiến chế độ tiền lương và áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể trong các xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Lao động ban hành Số hiệu: 06-LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Đăng Ngày ban hành: 01/03/1962 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Thông tư 06-LĐ/TT năm 1962 hướng dẫn thi hành cải tiến chế độ tiền lương và áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể trong các xí nghiệp công tư hợp doanh do Bộ Lao động ban hành

 • THÔNG TƯ GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH VIỆC CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG  VÀ ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO ...
 • I. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
 • II. SẮP XẾP CẤP BẬC LƯƠNG VÀ ÁP DỤNG LƯƠNG MỚI
 • 1. Đối tượng sắp xếp cấp bậc lương:
 • 2. Nguyên tắc sắp xếp cấp bậc:
 • 3. Cách áp dụng mức lương mới:
 • 4. Các khoản phụ cấp ngoài lương:
 • 5. Các hình thức trả lương:
 • 6. Vấn đề tiền thưởng:
 • 7. Vấn đề giữ chênh lệch giữa lương cũ và lương mới:
 • III. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, PHÚC LỢI TẬP THỂ
 • IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06-LĐ/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06-LĐ/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06-LĐ/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06-LĐ/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06-LĐ/TT

Đang cập nhật