Thông tư 83-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 83-TTg

Tiêu đề: Thông tư 83-TTg năm 1962 hướng dẫn tiếp tục khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ Cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 83-TTg Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị Ngày ban hành: 22/08/1962 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 83-TTg năm 1962 hướng dẫn tiếp tục khen thưởng nhân dân có công giúp đỡ Cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP TỤC KHEN THƯỞNG NHÂN DÂN CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY TỔNG KHỞI ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG
  • II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG
  • III. ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG.
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 83-TTg để xử lý:

Tin tức về Thông tư 83-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 83-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 83-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 83-TTg

Đang cập nhật