Thông tư 199/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 199/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 199/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 08/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp lệ phí và tổ chức thu lệ phí
  • Điều 3. Mức thu lệ phí
  • Điều 4. Kê khai, thu, nộp lệ phí
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
  • BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 199/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 199/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 199/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 199/2016/TT-BTC

Đang cập nhật