Thông tư 176/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 176/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 176/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/10/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 176/2016/TT-BTC để xử lý: