Thông tư 24/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 24/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/11/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ RÚT NGẮN THỜI GIAN TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung
  • Điều 4. Thực hiện đấu nối ở cấp điện áp trung áp
  • Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2016/TT-BCT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 24/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2016/TT-BCT

Đang cập nhật