Quyết định 15-BNgT/TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15-BNgT/TCCB

Tiêu đề: Quyết định 15-BNgT/TCCB năm 1967 về việc hợp nhất Công ty du lịch Hải-phòng và Công ty cung ứng tầu biển Hải-phòng thành Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành Số hiệu: 15-BNgT/TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Ngoại thương Người ký: Lý Ban Ngày ban hành: 10/01/1967 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 15-BNgT/TCCB năm 1967 về việc hợp nhất Công ty du lịch Hải-phòng và Công ty cung ứng tầu biển Hải-phòng thành Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT CÔNG TY DU LỊCH HẢI-PHÒNG VÀ CÔNG TY CUNG ỨNG TẦU BIỂN HẢI-PHÒNG THÀNH CÔNG TY DU ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15-BNgT/TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15-BNgT/TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15-BNgT/TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15-BNgT/TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15-BNgT/TCCB

Đang cập nhật