Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo từ cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan do Tổng Cục trưởng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 3036/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn Ngày ban hành: 15/09/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo từ cấp Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan do Tổng Cục trưởng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TỪ CẤP PHÓ VỤ TRƯỞNG, PHÓ CỤC ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ cấp ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quy định về tiêu chuẩn các chức ...
 • Điều 3 Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TỪ CẤP PHÓ VỤ TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ ...
 • Mục I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích
 • Điều 3. Vị trí và nhiệm vụ
 • Mục II. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
 • Điều 4. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 • Điều 5. Hiểu biết
 • Điều 6. Năng lực công tác
 • Điều 7. Trình độ
 • Điều 8. Các điều kiện khác
 • Mục III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Áp dụng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3036/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3036/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật