Thông tư 06-TC/TVHC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06-TC/TVHC

Tiêu đề: Thông tư 06-TC/TVHC năm 1962 hướng dẫn việc thu, chi của nhà trẻ do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 06-TC/TVHC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Văn Bính Ngày ban hành: 26/03/1962 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 06-TC/TVHC năm 1962 hướng dẫn việc thu, chi của nhà trẻ do Bộ Tài Chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THU, CHI CỦA NHÀ TRẺ
  • I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THU CHI CỦA NHÀ TRẺ
  • II. NỘI DUNG THU, CHI CỦA NHÀ TRẺ
  • III. LẬP VÀ XÉT DUYỆT DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN
  • IV. SO SÁNH THU, CHI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06-TC/TVHC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06-TC/TVHC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06-TC/TVHC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06-TC/TVHC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06-TC/TVHC

Đang cập nhật