Công văn 1288/HTQTCT-HT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1288/HTQTCT-HT

Tiêu đề: Công văn 1288/HTQTCT-HT năm 2016 điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Số hiệu: 1288/HTQTCT-HT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Người ký: Nguyễn Công Khanh Ngày ban hành: 15/09/2016 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Công văn 1288/HTQTCT-HT năm 2016 điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

  • Số: 1288/HTQTCT-H V/v điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

06 biểu mẫu tờ khai hộ tịch được Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chỉnh lý, bổ sung. Bao gồm:

  1. Tờ khai đăng ký/ đăng ký lại khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao); Tờ khai/ Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh: Khai về mẹ trước, phần khai về cha sau;
  2. Trích lục kết hôn (bản sao): Cho phép bổ sung thêm ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân trong trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế và thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 Luật HNGĐ tại mục Ghi chú;
  3. Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (bản chính, bản sao): Chỉnh lý tên tờ khai;
  4. Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc: Chỉnh lý phần ghi nội dung đề nghị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;
  5. Tờ khai, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Chỉnh lý phần chú thích;
  6. Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch: Bổ sung thêm mục “Ngày, tháng, năm sinh” của người yêu cầu.

Công văn 1288/HTQTCT-HT ban hành ngày 15/9/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1288/HTQTCT-HT để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 1288/HTQTCT-HT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1288/HTQTCT-HT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1288/HTQTCT-HT

Đang cập nhật