Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 22/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Xuân Nhạ Ngày ban hành: 22/09/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông ...
 • Điều 2. Bãi bỏ và thay đổi từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quy định về đánh giá học sinh tiểu học được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đánh giá thường xuyên:

 • Về học tập:
  • Giáo viên dùng lời nói chỉ ra chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa cho học sinh; có lời nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết;
  • Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn;
  • Khuyến khích cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh.
 • Về năng lực, phẩm chất:
  • Giáo viên căn cứ vào biểu hiện về nhận thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từng năng lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời;
  • Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng năng lực, phẩm chất để hoàn thiện bản thân;
  • Khuyến khích cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện và phát triển năng lực, phẩm chất.

Đánh giá định kì

 • Về học tập:
  • Giáo viên đánh giá vào giữa học kì (HK) I, cuối HK I, giữa HK II và cuối năm học theo các mức hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành;
  • Có bài kiểm tra định kỳ vào cuối HK I và cuối năm học đối với các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.
   Có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa HK I và giữa HK II môn Tiếng Việt, môn Toán đối với lớp 4, lớp 5.
  • Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức theo các mức từ 1 đến 4.
  • Bài kiểm tra cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh
 • Về năng lực, phẩm chất:
  Vào giữa HK I, cuối HK I, giữa HK II và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào biểu hiện về nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên để tổng hợp theo các mức tốt, đạt và cần cố gắng.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 06/11/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT để xử lý: