Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Số hiệu: 134/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/09/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 4. Thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp
 • Chương II MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ
 • Điều 5. Miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ
 • Điều 6. Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh
 • Điều 7. Miễn thuế đối với tài sản di chuyển
 • Điều 8. Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng
 • Điều 9. Miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
 • Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu
 • Điều 11. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu
 • Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 13. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định
 • Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Điều 15. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm
 • Điều 16. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí
 • Điều 17. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu
 • Điều 18. Miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
 • Điều 19. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
 • Điều 20. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
 • Điều 21. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục
 • Điều 22. Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan
 • Điều 23. Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế
 • Điều 24. Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất ...
 • Điều 25. Miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường
 • Điều 26. Miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền
 • Điều 27. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại
 • Điều 28. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục ...
 • Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối ...
 • Điều 30. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh ...
 • Điều 31. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan
 • Điều 32. Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Điều 33. Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
 • Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất
 • Điều 35. Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm
 • Điều 37. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÀNG HÓA CẦN THIẾT PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT CỦA CƠ ...
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÀNG HÓA CẦN THIẾT PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT CỦA CÁC ...
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC VÀ ĐỊNH LƯỢNG HÀNG HÓA CẦN THIẾT PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT CỦA CÁC ...
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC BỆNH HIỂM NGHÈO
 • PHỤ LỤC V ĐỊNH MỨC MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA MUA BÁN TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
 • PHỤ LỤC VI DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO
 • PHỤ LỤC VII BIỂU MẪU MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ
 • Mẫu số 01
 • Mẫu số 02
 • Mẫu số 03a V/v đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng
 • Mẫu số 03b V/v đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng
 • Mẫu số 04 DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ
 • Mẫu số 05 V/v thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu
 • Mẫu số 06 DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 07 PHIẾ TRỪ LÙI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 08 V/v đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 • Mẫu số 09 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ
 • Mẫu số 10 BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Định mức miễn thuế đối với hành lý xách tay, hành lý ký gửi của người xuất, nhập cảnh hướng dẫn theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP như sau:

Người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (trừ giấy thông hành) có hành lý được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh với định mức như sau:

 • Rượu từ 20 độ trở lên: 1,5 lít; rượu dưới 20 độ: 2,0 lít; Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít;
  Đối với rượu mang nguyên chai có dung tích lớn hơn dung tích quy định nhưng không vượt quá 01 lít thì được miễn cả chai. Nếu vượt quá 01 lít thì nộp thuế cho phần vượt định mức đó
 • Thuốc lá điếu: 200 điếu; thuốc lá sợi: 250 gam; xì gà: 20 điếu;
 • Đồ dùng cá nhân có số lượng, chủng loại phù hợp;
 • Vật phẩm khác (không thuộc hàng hóa cấm nhập khẩu) có tổng giá trị hải quan không quá 10 triệu đồng Việt Nam. Nếu vượt quá phải nộp thuế.

Người xuất cảnh có hành lý không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu thì được miễn thuế xuất khẩu không hạn chế định mức.

Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2016, thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 134/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật