Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 10/2007/QĐ-BTM về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành Số hiệu: 10/2007/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh Ngày ban hành: 21/05/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 10/2007/QĐ-BTM về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ...
  • Điều 1. Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.
  • PHỤ LỤC SỐ 01: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN ...
  • PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU
  • PHỤ LỤC SỐ 03: DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU
  • PHỤ LỤC SỐ 04: DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2007/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật