Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định vế chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 13/2016/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng Ngày ban hành: 29/09/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định vế chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần
 • Điều 4. Quy định về báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty ...
 • Điều 5. Quản lý tài khoản sử dụng
 • Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần
 • Điều 7. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện

Quy định về quản lý tài khoản trên Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước:

Đăng ký tài khoản:

 • Đối với trường hợp đã được cấp chứng thư số chuyên dùng: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn; 
 • Đối với trường hợp chưa được cấp chứng thư số chuyên dùng: Khai báo các thông tin liên quan của chủ chương trình, chủ dự án tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn và thực hiện 01 trong 02 cách sau:
  • Cách 1: Liên hệ với cơ quan chủ quản để xác nhận thông tin đăng ký;
  • Cách 2: In phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo thông tin, lấy xác nhận của đơn vị (ký tên, đóng dấu) và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cấp tài khoản:

 • Đối với tài khoản đã được cấp chứng thư số chuyên dùng, thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đăng ký;
 • Đối với tài khoản chưa được cấp chứng thư số chuyên dùng, thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi đơn vị chủ quản xác nhận thông tin đăng ký;
 • Đối với tài khoản đăng ký theo cách 2 thì thực hiện cấp tài khoản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ nhận được văn bản đăng ký;
 • Tài khoản cấp mới được gửi qua thư điện tử hoặc số điện thoại di động đã khai báo;
 • Trường hợp người sử dụng có yêu cầu cấp lại mật khẩu thì được cấp lại mật khẩu dựa trên thông tin đã khai báo.

Thu hồi, khóa tài khoản:

 • Tài khoản bị thu hồi khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử chữ ký số hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan chủ quản;
 • Tài khoản bị khóa ngay khi được phát hiện đang sử dụng cho mục đích phá hủy dữ liệu, tấn công, dò quét hệ thống.

Yêu cầu về bảo mật tài khoản:

 • Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản;
 • Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ;
 • Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT để xử lý: