Thông tư 298/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 298/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 298/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 15/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA ...
  • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí
  • Điều 3. Mức thu phí
  • Điều 4. Tổ chức thu phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí
  • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện và Điều khoản chuyển tiếp
  • BIỂU MỨC THU PHÍ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 298/2016/TT-BTC để xử lý: