Thông tư 348-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 348-TTg

Tiêu đề: Thông tư 348-TTg năm 1961 quy định chế độ nông trường quốc doanh giao nộp sản phẩm cho Nhà nước do Phủ thủ tướng ban hành Số hiệu: 348-TTg Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phạm Hùng Ngày ban hành: 30/08/1961 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 348-TTg năm 1961 quy định chế độ nông trường quốc doanh giao nộp sản phẩm cho Nhà nước do Phủ thủ tướng ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH GIAO NỘP SẢN PHẨM CHO NHÀ NƯỚC
  • I. Các nông trường quốc doanh là những đơn vị xí nghiệp của Nhà nước, quản lý theo chế độ kinh tế hạch ...
  • II. Việc phân phối sản phẩm của các nông trường quốc doanh căn cứ theo những nguyên tắc sau đây:
  • III. Giá sản phẩm nông trường quốc doanh giao cho các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp quốc doanh khác được ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 348-TTg để xử lý:

Tin tức về Thông tư 348-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 348-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 348-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 348-TTg

Đang cập nhật