Thông tư 11-NV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11-NV

Tiêu đề: Thông tư 11-NV năm 1961 về việc chọn cử cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân vào học các Trường Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp niên khóa 1961- 1962 do Bộ Nội Vụ ban hành Số hiệu: 11-NV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Tất Đắc Ngày ban hành: 04/03/1961 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 11-NV năm 1961 về việc chọn cử cán bộ, công nhân, nhân viên và quân nhân vào học các Trường Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp niên khóa 1961- 1962 do Bộ Nội Vụ ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC CHỌN CỬ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN VÀ QUÂN NHÂN VÀO HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG ...
  • I. ĐIỀU KIỆN CHỌN CỬ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN VÀ QUÂN NHÂN VÀO HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP ...
  • II. QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, QUÂN NHÂN ĐƯỢC CHỌN CỬ ĐI HỌC
  • III. TRÁCH NHIỆM CHỌN CỬ, NHẬN XÉT HỒ SƠ, LÝ LỊCH CỦA CÁN BỘ, HỌC SINH VÀ KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11-NV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11-NV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11-NV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11-NV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11-NV

Đang cập nhật