Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Tiêu đề: Công văn 9041/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 9041/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh Ngày ban hành: 20/09/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Tổng cục Hải quan có Công văn 9041/TCHQ-GSQL hướng dẫn thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới như sau:

  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Thực hiện theo Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.
  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia: Thực hiện theo Quyết định 17/2004/QĐ- NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.
  • Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào: Thực hiện theo Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ Việt Nam - Lào.

Công văn 9041/TCHQ-GSQL ban hành ngày 20/9/2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 9041/TCHQ-GSQL để xử lý:

Tin tức về Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 9041/TCHQ-GSQL

Đang cập nhật