Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Tiêu đề: Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 02/GĐ-TANDTC Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 19/09/2016 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN SỰ
 • I. Vướng mắc liên quan đến quy định của Luật tố tụng hành chính
 • 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không? Có được coi là đối tượng ...
 • 2. Trường hợp Tòa án ấn định thời gian giao nộp tài liệu, chứng cứ nhưng đương sự không giao nộp thì ...
 • 3. Đương sự chứng minh được việc chậm giao nộp chứng cứ là có lý do chính đáng thì Tòa án có phải hoãn ...
 • 4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật tố tụng hành chính năm 2015, trong thời hạn 05 ngày làm việc ...
 • 5. Trường hợp Ủy ban nhân dân ra quyết định thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất mà có người cho rằng ...
 • 6. Theo khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì trường hợp người bị kiện là Ủy ban nhân ...
 • 7. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định hành chính nhưng ...
 • 8. Đối với những vụ án hành chính được Tòa án thụ lý trước ngày 01-7-2016, đã có quyết định đưa vụ án ...
 • 9. Khoản 2 Điều 187 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về tạm ngừng phiên tòa. Vậy trong thời ...
 • 10. Trường hợp giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện thì Chánh án phân công cho Thẩm phán ...
 • 11. Trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại khi đã hết ...
 • 12. Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, nếu cần phải yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xem ...
 • 13. Trường hợp đương sự khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường ...
 • II. Vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

Giải đáp vướng mắc trong giải quyết vụ án hành chính và vụ việc dân sự:

Đối với vụ án hành chính:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật tổ tụng hành chính 2015 là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính;
 • Đối với trường hợp đương sự không nộp hoặc nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đương sự đã giao nộp và Tòa án thu thập được để giải quyết vụ án;
  Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, đương sự mới giao nộp và chứng minh được lý do chính đáng chậm giao nộp chứng cứ thì Hội đồng xét xử chấp nhận và trong một số trường hợp quy thì có thể quyết định tạm dừng phiên tòa. Nếu không có lý do chính đáng thì không chấp nhận;
 • Tòa án có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho đương sự về nghĩa vụ thông báo cho các đương sự khác biết về việc họ đã giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án và yêu cầu đương sự đó thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo để đương sự khác liên hệ với Tòa án thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ;
 • Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm phải giải quyết đúng thời hạn pháp luật quy định; trường hợp hết thời hạn giải quyết mà không giải quyêt là không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ, hành vi này là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính;
 • Đối với vụ án hành chính được Tòa án thụ lý trước ngày 01/7/2016, đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng kể từ ngày 01/7/2016 Tòa án mới mở phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm thì phải áp dụng khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính;
 • Trong thời gian tạm ngừng phiên tòa, Thẩm phán có thể tham gia giải quyết các vụ việc khác.

Đối với vụ việc dân sự: 

Khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định hành chính cá biệt thì:

 • Tòa án chỉ được xem xét hủy đối với quyết định cá biệt (QĐCB) trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết;
 • Đối với QĐCB rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy QĐCB đó mới đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ việc và không làm thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết tiếp tục giải quyết và xem xét hủy QĐCB đó.
 • Trường hợp xem xét hủy QĐCB dẫn đến thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc thì phải chuyển vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết và xem xét hủy QĐCB đó.

Văn bản 02/GĐ-TANDTC ban hành ngày 19/9/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 02/GĐ-TANDTC

Đang cập nhật