Quyết định 118-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 118-CP

Tiêu đề: Quyết định 118-CP năm 1961 về thay đổi thành viên trong Ban Chỉ huy chống lụt chống bão trong năm 1961 do Hội đồng Chính phủ ban hành Số hiệu: 118-CP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng Ngày ban hành: 07/08/1961 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 118-CP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 118-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 118-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 118-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 118-CP

Đang cập nhật