Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Số hiệu: 104/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/09/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI; KHAI THÁC VÀ BẢO ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 5. Vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình ...
 • Điều 6. Vi phạm quy định trong triển khai ứng phó với thiên tai
 • Điều 7. Vi phạm quy định về cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai
 • Điều 8. Vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả thiên tai
 • Điều 9. Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc đầu tư xây dựng
 • Điều 10. Vi phạm về xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai
 • Điều 11. Vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai
 • Điều 12. Vi phạm của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động phòng, chống thiên ...
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ...
 • Điều 13. Vi phạm gây cản trở dòng chảy của công trình thủy lợi
 • Điều 14. Vi phạm quy định về đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi
 • Điều 15. Vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi
 • Điều 16. Vi phạm quy định về sử dụng máy móc, thiết bị thuộc công trình thủy lợi
 • Điều 17. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi
 • Điều 18. Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông qua công trình thủy lợi
 • Điều 19. Vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG ...
 • Điều 20. Vi phạm các quy định tại
 • Điều 21. Vi phạm quy định về xây dựng nhà, công trình trái phép tại bãi sông nơi chưa có công trình xây ...
 • Điều 22. Vi phạm quy định tại về m
 • Điều 23. Vi phạm quy định tại về xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều
 • Điều 24. Vi phạm quy định trong giấy phép, văn bản chấp thuận cho các hoạt động liên quan đến đê điều
 • Điều 25. Vi phạm quy định trong việc huy động nguồn lực để hộ đê, cứu hộ các công trình có liên quan ...
 • Chương V THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 26. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
 • Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao ...
 • Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư
 • Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra và Thủ trưởng cơ quan được giao ...
 • Điều 30. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 31. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
 • Điều 32. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
 • Điều 33. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 104/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật