Thông tư 30/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 30/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 13/12/2016 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương
 • Điều 4. Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương
 • Điều 5. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 7. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
 • Điều 8. Lập, công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức ...
 • Điều 9. Cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc
 • Điều 10. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương
 • Điều 11. Thành lập Hội đồng giám định
 • Điều 12. Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công ...
 • Điều 13. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu và đối tượng giám định
 • Điều 14. Thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
 • Điều 15. Kết luận giám định
 • Điều 16. Hồ sơ giám định tư pháp
 • Điều 17. Chi phí thực hiện giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực công ...
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC II BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG
 • PHỤ LỤC III
 • Mẫu số 1: Giám định cá nhân KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CẦU/ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH ...
 • Mẫu số 2: Giám định tập thể hoặc Hội đồng giám định KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CẦU/ YÊU ...
 • PHỤ LỤC IV BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • PHỤ LỤC V VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2016/TT-BCT để xử lý: