Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 05/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 02/03/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY CHẾ TUYỂN SINH
 • Điều 3. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
 • Điều 4. Nội dung quy chế tuyển sinh
 • Điều 5. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 • Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS
 • Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS
 • Điều 8. Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển
 • Điều 9. Tổ chức phúc tra
 • Điều 10. Xác định điểm trúng tuyển
 • Điều 11. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
 • Điều 12. Kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển
 • Điều 13. Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh
 • Điều 14. Xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh
 • Điều 15. Khen thưởng
 • Điều 16. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm
 • Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng
 • Điều 18. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh
 • Điều 19. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế
 • Điều 20. Chế độ báo cáo
 • Điều 21. Chế độ lưu trữ
 • Chương III XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
 • Điều 22. Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, gồm:
 • Điều 23. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh
 • Điều 24. Quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 26. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của trường
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 01 CÁC CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 • PHỤ LỤC 02 ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM……….
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý: