Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 04/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 02/03/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ...
  • Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân ...
  • BẢNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Án lệ về Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật