Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 51/2016/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Quang Nghĩa Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
 • Điều 3. Tập huấn nghiệp
 • Điều 4. Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 • Điều 5. Tập huấn nhân viên nghiệp vụ
 • Điều 6. Thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới
 • Chương III ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • Điều 7. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới
 • Điều 8. Đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
 • Điều 9. Thời gian công tác tại đơn vị đăng kiểm
 • Điều 10. Người đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên
 • Chương IV KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VÀ DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
 • Điều 11. Triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm
 • Điều 12. Nội dung kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
 • Điều 13. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, đánh giá
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
 • Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN XE CƠ GIỚI/ BẬC CAO
 • PHỤ LỤC 2 MẪU CHỨNG CHỈ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
 • PHỤ LỤC 4 MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG
 • PHỤ LỤC 5 MẪU DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM TRA, DỤNG CỤ KIỂM TRA, THIẾT BỊ THÔNG TIN, LƯU TRỮ, TRUYỀN SỐ LIỆU
 • PHỤ LỤC 6 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG ĐƠN VỊ, XƯỞNG KIỂM ĐỊNH, THIẾT BỊ THÔNG TIN LƯU TRỮ ...
 • PHỤ LỤC 7 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ KIỂM TRA, DỤNG CỤ KIỂM TRA
 • PHỤ LỤC 8 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 9 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ DỮ LIỆU
 • PHỤ LỤC 10 MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ SỔ THEO DÕI, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 11 MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TRONG KỲ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 51/2016/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

Đang cập nhật