Văn bản khác 186/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 186/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội Số hiệu: 186/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý Ngày ban hành: 05/10/2016 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1167/QĐ-TTG NGÀY 28/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020
  • III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 186/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 186/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 186/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 186/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 186/KH-UBND

Đang cập nhật