Nghị quyết 89/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 89/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 Số hiệu: 89/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/10/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016

 • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2016
 • 1. Về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
 • 2. Về thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người ...
 • 3. Về dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch ...
 • 4. Về việc bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã ...
 • 5. Về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người ...
 • 6. Về dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập
 • 7. Về đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông
 • 8. Về cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài ...
 • 9. Về Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ...
 • 10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ...
 • 11. Về dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát ...
 • 12. Về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
 • 13. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công ...
 • 14. Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2011 - 2015 và định hướng kế hoạch tài ...
 • 15. Về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • 16. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp ...
 • 17. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử
 • 18. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải ...
 • 19. Các nội dung khác:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 89/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 89/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 89/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 89/NQ-CP

Đang cập nhật